عنوان پروژه:آببندی پس از ساخت (فشار مثبت) آبنما و حوضچه تفریحی پروژه گرمدره
سال اجرا:بهار 1400
کارفرما:بخش خصوصی
شرح خدمات:
1. پرداخت سطوحی بتنی و رفع سستی ها و لقی ها
2. ترمیم سطوح بتنی، پر کردن شن زدگی ها و ترمیم درز سرد های اجرایی
3. ماهیچه کشی کنج کف و دیواره
4. آببندی و ایزولاسیون با مصالح پایه سیمان به رنگ آبی و یک لایه مش فایبرگلاس