عنوان پروژهآب‎بندی پس از ساخت (فشار منفی) چاله آسانسور با تکنولوژِی مواد نفوذگر کریستال شونده مجتمع الهیه
مکان پروژهالهیه- خیابان افسر
سال اجرا1398
مصالح مورد استفادهآنی گیر پودری، ملات تعمیراتی آب‎بند، نفوذگر سطحی کریستال شونده