عنوان پروژه:آببندی پس از ساخت مخازن تصفیه خانه فاضلاب غرب تهران به روش تزریق رزین پلی یورتان
کارفرما:شرکت کوزو (Kuzu Group International)
سال اجرا:پاییز و زمستان 1400
مکان:تهران، تصفیه خانه فاضلاب غرب تهران
محصولات مورد استفاده:1. پکر فلزی آلمانی (DESOI) به طول 10 سانتیمتر
2. رزین پلی یورتان فوم شونده فرانسوی Weber
شرح خدمات:1. بررسی نواحی دارای نشت آب و الگوبرداری از ترک ها
2. حفاری گمانی و نصب پکر فلزی در نواحی دارای نشت آب مطابق با الگوی تهیه شده
3. تزریق رزین پلی یورتان دو جزئی فوم شونده تحت فشار 200 bar در نواحی دارای نشت آب