عنوان پروژه:آببندی پس از ساخت (فشار مثبت) مخزن و استخر بتنی پروژه ویلا مسکونی آبسرد
سال اجرا:پاییز 1399
مکان:شهرستان آبسرد
شرح خدمات:1. پرداخت و ترمیم سطوح بتنی مخزن آب شرب و استخر
2. آببندی و ایزولاسیون مخزن آب شرب با مصالح پایه سیمانی فشار مثبت به همراه یک لایه مش فیابر گلاس
3. آببندی و ایزولاسیون استخرکودک با مصالح پایه سیمانی فشار مثبت به همراه یک لایه مش فیابر گلاس
مصالح مورد استفاده:
1. ملات تعمیراتی بتن
2. ملات فشار مثبت پایه سیمان سفید رنگ
3. مش فایبر گلاس