عنوان پروژه

آب‎بندی فشار منفی چاله آسانسور با تکنولوژِی مواد نفوذگر کریستال شونده مجتمع اداری قیطریه
مکانتهران
سال اجرا1398
مصالح مورد استفادهآنی گیر پودری، ملات تعمیراتی آب‎بند، نفوذگر سطحی کریستال شونده