عنوان پروژه:اجرا سازه بتنی مجتمع مسکونی بهار
مکان:پاسداران، خیابان شهید عراقی، کوچه بهار
سال اجرا:زمستان 1399 و بهار 1400
متراژ:1600 متر مربع
شرح خدمات:1. آرماتور بندی، قالب بندی و بتن ریزی سازه بتنی با سقف تیرچه یونولیت