عنوان پروژه:اجرای سازه بتنی مجتمع مسکونی شهید عراقی
مکان:پاسداران، خیابان شهید عراقی
سال اجرا:پاییز و زمستان 1399
متراژ:2100 متر مربع
شرح خدمات:1. آرماتور بندی، قالب بندی و بتن ریزی سازه بتنی با سقف تیرچه یونولیت