عنوان پروژه:اجرا اسکلت بتنی ساختمان مسکونی اقدسیه با سقف وافل دو طرفه
سال اجراتابستان تا زمستان 1400
مکان پروژه:اقدسیه، خیابان سپند، خیابان منجیل
مشخصات پروژه:1. نوع سقف: وافل دو طرفه 75 *75 سانتیمتر به ارتفاع 30 سانتیمتر
2. تعداد سقف: 8 سقف
3. زیر بنای هر طبقه 370 متر مربع
4. یک طبقه دیوار حائل