عنوان پروژه:اجرا سازه (اسکلت) بتنی ساختمان مسکونی کریمی با سقف وافل دو طرفه
سال اجرا:زمستان 1400
مکان پروژه:تهران، اندرزگو، خیابان شریفی منش
کارفرما:بخش خصوصی
مشخصات فنی پروژه:1. زیر بنای کل: 3000 متر مربع
2. نوع سقف: وافل دو طرفه 60*60 سانتیمتر با ارتفاع 18 سانتیمتر
3. فونداسیون: گسترده
4. ارتفاع طبقات 3.6 متر
5. تعداد طبقات: 8 طبقه