عنوان پروژهاجرا اسکلت بتنی ویلا مسکونی با سقف شیبدار تیرچه یونولیت در مجتمع مسکونی 22 ویلا شهرک خانه پرندک
سال اجراتابستان تا زمستان 1400
مکان اجراشهرک خانه پرندک
کارفرمابخش خصوصی
شرح فعالیت های انجام گردیده:1. اجرا سازه اسکلت بتنی 4 دستگاه ویلا شامل فونداسیون، ستون و سقف
2. نوع سقف: سقف تیرچه یونولیت شیبدار
3. ارتفاع طبقات: 4.8 متر
4. زیربنا هر ویلا: 500 متر مربع