عنوان پروژهتامین مصالح و اجرای ایزولاسیون و آببندی استخر ذخیره آب کشاورزی با ورق ژئوممبران HDPE
مکانهمدان
سال اجرابهار 1399
شرح خدمات1. مشاوره و تامین مصالح ژئوسنتتیک
2. نصب و آببندی استخر ذخیره آب کشاورزی
مصالح مورد استفاده1. ورق ژئوممبران پلی اتیلن HDPE مشکی رنگ با ضخامت 1.5 میلیمتر به عرض 2 متر
2. ژئوتکستایل محافظ 500 گرمی پلی استرسبز رنگ
کارفرمابخش خصوصی