به ما ایمیل بفرستید

SGP Plast یک حباب هواساز بتن می باشد که با ایجاد حباب های هوای میکروسکوپی و جدا از هم که به صورت یکنواخت در بتن پخش شده از بتن در برابر سیکل یخبندان و نفوذ نمک های آب کننده یخ محافظت می کند.