عنوان پروژه:زهکشی و آببندی گود و اجرا اسکلت بتنی با سقف وافل یک طرفه پروژه پاسداران
کارفرما:بخش خصوصی
مکان پروژه:پاسداران، خیابان پایداری فرد
سال اجرا:زمستان 1400 و بهار 1401
مصالح مورد استفاده:1. لایه زهکش دیمپل شیت
2. فیلتر ژئوتکستایل
3. لوله زهکش کاروگیت
4. مصالح سنگی دانه بندی شده
5. واتراستاپ PVC و هیدروفیلی
6. فوق روان کننده بتن SPS-B100 و SPS- S200
7. کریستال شونده حجمی بتن SGP Seal 510
شرح خدمات:1. طراحی، مشاوره و اجرا زهکشی کف و دیواره گود
2. آببندی کف و دیواره گود به روش استفاده از بتن آببند (نفوذ ناپذیر) با تکنولوژی مواد نفوذگر کریستال شونده
3. اجرا اسکلت بتنی با سقف وافل یک طرفه
مشخصات پروژه:1. عمق گود: 8 متر
2. سطح آب زیر زمینی: 8.5- متر
3. تعداد طبقات منفی: 2 طبقه
4. نوع فونداسیون: گسترده
5. نوع سقف: وافل یک طرفه به ارتفاع 30 سانتیمتر
6. زیر بنا کل: 2200 متر مربع