عنوان پروژهادامه عملیات زهکشی دیواره گود ساختمانی پروژه ساعی با محصولات ژئوسنتتیک
مکانتهران، خیابان ولیعصر
سال اجرابهار 1399
شرح خدمات1. بستر سازی دیواره گود و سطح شاتکریت
2. طراحی، مشاوره، تهیه مصالح و اجرای سیستم زهکش عمودی دیواره گود
مصالح مورد استفاده1. لایه ژئوتکستایل فیلتر پلی پروپیلن 300 گرمی
2. لایه زهکش دیمپل شیت 600 گرمی Dimpled Sheet
3. واشر آببند نصب دیمپل شیت
کارفرمابخش خصوصی