عنوان پروژه:زهکشی و آببندی کف و دیواره گود ساختمانی طره
کارفرما:گروه ساختمانی پایدارسازان هرمس
سال اجرا:سال 1399 و 1400
مکان:خیابان میرداماد
شرح خدمات:1. طراحی، تامین مصالح و اجرا سیستم زهکش سطحی زیر فونداسیون (کف گود)
2. طراحی، تامین مصالح و اجرا سیستم زهکش عمودی دیواره گود ( فیلتر ژئوتکستایل و دیمپل شیت)
3. ایزولاسیون و آببندی کف و دیواره گود به روش استفاده از بتن نفوذناپذیر در فونداسیون و دیوار حائل با تکنولوژی مواد کریستال ساز در بتن
4. مشاوره، ارائه طرح اختلاط بتن نفوذناپذیر (آببند)، تامین مواد افزودنی و نظارت بر اجرا بتن آببند
5. طراحی، اجرا و آببندی درز های اجرایی با استفاده از واتراستاپ PVC و شلنگ تزریق و تزریق رزین پلی یورتان
مصالح مورد استفاده:1. لایه فیلتر ژئوتکستایل
2. لوله زهکش کاروگیت
3. مصالح سنگی دانه بندی شده فیلتر
4. لایه زهکش دیمپل شیت
5. واتراستاپ پی وی سی
6. شلنگ تزریق و شلترینگ
7. افزودنی های بتن آببند شامل فوق روان کننده پلی کربوکسیلات، کریستال ساز