به ما ایمیل بفرستید

زودگیر بتن فاقد یون کلرید( ضد یخ بتن مسلح):

SGP NITRO   یک زودگیر بتن مسلح برپایه نمک های معدنی و آلی فاقد یون کلر می باشد که جهت کاهش زمان گیرش اولیه بتن استفاده می شود.

همچنین به دلیل گرمازا بودن واکنش هیدراتاسیون سیمان با آب و تسریع آن با افزودنی زودگیر از  این محصول می توان در در فصول سرد به عنوان ضد یخ بتن نیز استفاده کرد.

از جمله مزایای دیگر این محصول می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

  • فاقد یون کلر
  • تسریعگیرش اولیه و ثانویه بتن
  • افزایش مقاومت بتن در تمام سنین
  • جلوگیری از خوردگی آرماتور
  • جلوگیری از یخ زدن بتن در هوای سرد

از موارد کاربرد این محصول می توان  به موارد ذیل اشاره نمود:

  •  تولید بتن در هوای سرد و یخبندان،
  • تولید قطعات پیش ساخته در هوای سرد
  • اجرای ملات های پایه سیمانی با ضخامت کم در هوای سرد
  • وقتی نیاز به گیرش اولیه سریع و مقاومت اولیه بالا باشد