عنوان پروژهطراحی، مشاوره، تهیه مصالح و اجرا سیستم زهکش سطحی زیر فونداسیون و زهکش دیواره گود ساختمانی پروژه ساعی
مکانتهران، خیابان ولیعصر
سال اجرا زمستان 1398
شرح خدمات1. طراحی، مشاوره، تهیه مصالح و اجرا سیستم زهکش سطحی زیر فونداسیون
2. طراحی، مشاوره، تهیه مصالح و اجرای سیستم زهکش عمودی دیواره گود
مصالح مورد استفاده1. لایه ژئوتکستایل فیلتر پلی پروپیلن (PP)
2. لوله زهکش کاروگیت
3. لایه زهکش دیمپلد شیت
4. مصالح سنگی دانه بندی شده
کارفرمابخش خصوصی