عنوان پروژهمشاوره، طراحی و اجرا بتن خود متراکم SCC دیوار حائل با رده مقاومتی C30
سال اجرا1397
مکان پروژهتهران
شرح فعالیت های انجام شده1. طراحی و ارائه طرح اختلاط بتن خودمتراکم SCC
2. ارائه مواد افزودنی بتن شامل فوق روان کننده بر پایه پلی کربوکسیلات اتر، قوام دهنده بتن، فیلرهای لازم
3. مشاوره و اجرا بتن خودمتراکم SCC