عنوان پروژهطراحی، مشاوره و نظارت بر اجرا سیستم زهکش سطحی زیر فونداسیون و دیواره گود ساختمانی قیطریه
مکانتهراه، قیطریه، خیابان داد
سال اجرابهار 1399
شرح خدمات1.طراحی، مشاوره و نظارت بر اجرا سیستم زهکش سطحی زیر فونداسیون
2.طراحی، مشاوره، نظارت بر اجرا سیستم زهکش دیواره گود – دیمپل شیت
مصالح مورد استفاده1. لایه ژئوتکستایل فیلتر پلی پروپیلن (PP)
2. لوله زهکش سوراخ دار
3. لایه زهکش دیمپل شیت (Dimpled sheet)
4. واشر آببندی دیمپل شیت
کارفرمابخش خصوصی

سیستم زهکش گود ساختمانی داد:

سیستم های زهکشی گودهای ساختمانی، با توجه به میزان دبی آب ورودي و نوع آن (آب یا فاضلاب)،نوع سفره آب (موضعی یا سفره زیر زمینی)، ضرایب نفوذپذیری خاک  و شرایط خاص هر پروژه براي کنترل مطلوب جریان آب، طراحی و اجرا می ‎گردد.

در این پروژه با توجه به شرایط پروژه، سیستم زهکش گود به صورت دائمی و با جاه مادر جذبی طراحی گردید. سیستم زهکش دائمی در گود های ساختمانی و سازه های زیر زمینی، در تمام مدت عمر سازه مورد بهره برداری قرار گرفته و عملیات هدایت آب با استفاده از سیستم جذبی و یا پمپاژ صورت می پذیرد.

مشخصات پروژه:

  1. مساحت گود 460 متر مربع
  2. عمق گود 8- متر
  3. سفره آب موضعی تشکیل شده بر روی لنز رسی نفوذ ناپذیر

مشخصات سیستم زهکش طراحی و اجرا شده در گود:

  1. جهت کنترل سطح آب زیر زمینی و جمع آوری و هدایت آب ها، چاه مادر به عمق 13 متر به همراه انباره جذبی به طول 6 متر  حفاری گردید.
  2.  به منظور کنترل و هدایت نشت آب های ورودی به حریم سازه از دیوار های گود، سیستم زهکش سطحی در بستر گود و زیر فونداسیون طراحی و اجرا گردید. سیستم زهکش سطحی شامل کانال های زهکش با ابعاد مشخص و پتوی شنی بستر گود بوده که با شیب بندی مناسب منجر به هدایت نشت آب ها به چاه مادر می گردد.
  3.  همچنین جهت هدایت نشت آب های دیواره گود به سیستم زهکش سطحی زیر فونداسیون از لایه زهکش عمودی دیمپل شیت به همراه لایه فیلتر ژئوتکستایل بر روی دیواره گود استفاده گردیده است.
  4. جهت نصب دیمپل شیت از واشر آببند دیمپل شیت استفاده گردیده است.