عنوان پروژهمشاوره، طراحی طرح اختلاط و اجرا بتن آببند (نفوذناپذیر) موج گیر رودخانه کن
مکانتهران، رودخانه کن
سال اجراپاییز 1399
شرح خدمات1. مشاوره و طراحی طرح احتلاط بتن آببند (نفوذناپذیر) با رده مقاومتی C40
2. ارائه افزودنی ژل میکروسیلیس الیاف دار جهت استفاده در بچینگ و حین فرآیند اختلاط بتن و کاهش نسبت آب به سیمان به حدود 0.4
3. ارائه افزودنی فوق روان کننده SPS-S200 جهت تنظیم کارایی و اسلامپ بتن قبل از پمپاژ
طرح اختلاط1. رده مقاومتی بتن: C40
2. عیار سیمان 500 کیلوگرم بر متر مکعب
3. نسبت آب به سیمان حدود 0.4
4. ژل میکروسیلیس الیاف دار در حین اختلاط بتن با درصد مصرف 6 درصد عیار سیمان
5. فوق روان کننده SPS-S200 جهت تنظیم کارایی و اسلامپ بتن با درصد مصرف 0.3 درصد عیار سیمان