عنوان پروژهمشاوره، طراحی طرح اختلاط و اجرا بتن پر مقاومت با رده مقاومتی C45 ، دیوار خزانه بانک آینده
مکانتهران، الهیه، بانک آینده
سال اجرازمستان 1398
کارفرمابانک آینده
شرح خدمات1.مشاوره، طراحی طرح اختلاط و اجرا بتن پر مقاومت با رده مقاومتی C45 و عیار سیمان 450 کیلوگرم بر متر مکعب
2. ارائه افزودنی فوق روان کننده/ فوق کاهنده SPS-B100 جهت استفاده در بچینگ و کاهش نسبت آب به سیمان به 0.4
3. ارائه افزودنی فوق روان کننده SPS -S200 جهت تنظیم کارایی و اسلامپ بتن قبل از پمپاژ
طرح اختلاط بتن پر مقاومت C451. رده مقاومتی بتن: C45
2. عیار سیمان 450 کیلوگرم بر متر مکعب
3. نسبت آب به سیمان حدود 0.4
4. فوق روان کننده/ فوق کاهنده آب SPS-B100 در حین اختلاط بتن 0.5 درصد
5. فوق روان کننده SPS-S200 جهت تنظیک کارایی و اسلامپ بتن 0.3 دردصد