به ما ایمیل بفرستید

لایه دیمپل شیت (دیمپلد شیت) همواره به عنوان لایه زهکش دیواره و کف در گود های ساختمانی و تونل ها مورد استفاده قرار می گیرد.

نصب دیمپل شیت ها بر روی دیواره ها با استفاده از میخ های فولادی انجام می پذیرد. لذا به منظور جلوگیری از پارگی و لهیدگی لایه دیمپل شیت در اثر استفاده از میخ های فولادی، بایستی از واشر های لاستیکی مخصوص مخروطی شکل مطابق با تصاویر ذیل استفاده نمود.

واشر های دیمپل شیت تولیدی شرکت سورنا ژئو پی به شکل مخروط و از جنس لاستیک بوده و دارای قابلیعت ارتجاعی و انعطاف پذیری قابل قبولی می باشد.

همچنین واشر های دیمپل شیت می تواند به راحتی ضربه و فشار ناشی از تفنگ های میخ کوب را تحمل نموده و از پارگی و لهیدگی دیمپلد شیت جلوگیری می نماید.

استفاده از میخ های فولادی جهت نصب لایه دیمپل شیت، منجر به سوراخ شدن این لایه می گردد. لذا با استفاده از واشر های دیمپل شیت مخصوص تولیدی این شرکت و قابلیت فشردگی و آب بندی آن ها می توان محل های استفاده از میخ را آب بند نمود.