عنوان پروژهپایدار سازی گود پروژه ساختمان مسکونی شهید عراقی
مکانتهران، خیابان شهید عراقی
سال اجراتابستان 1399
شرح خدمات

1. ساخت و نصب سازه نگهبان خرپایی
2. آرماتور بندی و بتن ریزی شمع های سازه نگهبان و فونداسیون اعضا مورب
3. مش بندی و شاتکریت سطح دیواره گود