به ما ایمیل بفرستید

گودبرداری در مواردی انجام می شود که باید تمام یا قسمتی از ساختمان، پایین تر از سطح طبیعی زمین احداث شود. در بسیاری از محل ها اندازه کوچک قطعات زمین و فاصله ناچیز ساختمان ها از یکدیگر موجب می شود که گودبرداری امری دلهره آور و نگران کننده برای مالکان ساختمان ها و همسایگان باشد.

در سالهای اخیر با افزایش تراکم و تعداد طبقات، نیاز به تامین پارکینگ و سایر سطوح خدماتی در ساختمان ها، عمق گودبرداری ها نیز بیشتر شده است.

متاسفانه هنوز بسیاری از افراد فکر می کنند که به کارگیری تمهیدات ایمنی لازم در گودبرداری هزینه و زمان بیهوده ای را به کار تحمیل می کند. در حالی که گودبرداری اصولا جزء کارهای پیچیده و بسیار خطرناک مهندسی محسوب می شود و به ویژه در گودهای با عمق زیاد نیازمند بررسی های همه جانبه، دقت و نظارت و در نهایت صرف وقت و هزینه ی قابل ملاحظه ای است تا جان و مال مردم از این طریق به خطر نیفتد.

موضوع گودبرداری و طراحی و اجرای سازه های نگهبان در مهندس عمران دارای گستره وسیعی است و نیاز به بررسی ها و مطالعات  ژئوتکنیکی، سازه، مواد و مصالح، اجرایی، اقتصادی و اجتماعی دارد. در نتیجه می توان گفت که انتخاب روش مناسب برای حل مسائل ناشی از گودبرداری، به جمیع شرایط تاثیرگذار بستگی دارد و می تواند در شرایط مختلف، به صورت های گوناگون اتخاذ شود.

تقسیم بندی گودبرداری ها

در حالت کلی گودبرداری ها به دو دسته تقسیم می شوند:

1-گودبرداری های مهار بندی نشده که پایداری آنها بوسیله ی شیب های جانبی تامین می شوند.

2- گودبرداری های مهاربندی شده که جوانب قائم و شیبدار آنها به وسیله ی انواع دیوارهای حائل و یا سیستم های سازه ای محافظت می گردد.

به طور کلی در انتخاب و طراحی سیستم های گودبرداری اعم از مهارشده و مهار نشده، عامل های تعیین کننده موارد ذیل می باشند:

 • نوع خاک و پارامتر های مکانیکی خاک.
 • ارتفاع ترانشه زنی و یا گودبرداری – دهانه ی گودبرداری.
 • شرایط آب زیرزمینی، جریان های سطحی و به طور کلی وضعیت آب در خاک.
 • چگونگی بهره برداری از ناحیه ی حفاری شده (کوتاه مدت و یا دراز مدت).
 • پایداری کف گود و جوانب آن.
 • محدودیت های تغییر مکان قائم و جانبی سطح مجاور گود و اثر آن در سازه های موجود.
 • شرایط اعمال سربار اعم از خاکریزی و ساخت و ساز، ترافیک ماشین آلات، وجود بارهای سطحی و نوع سازه ی موجود در مجاورت گود.
 • وجود درزه ها، ترک ها، لنزهای موجود در خاک و سنگ.
 • شرایط تکتونیکی و زلزله خیزی منطقه.
 • ضرورت استفاده از سیستم مهاربندی، موقتی ویا دائمی، پذیرش مخاطره و میزان هزینه

روش های پایدار سازی گود ها 

 1. سازه نگهبان خرپایی
 2. سازه نگهبان به روش مهارمتقابل
 3. سازه نگهبان شمع
 4. سازه نگهبان دیوار دیافراگمی
 5. سازه نگهبان سپرکوبی( شیت پایل)
 6. سازه نگهبان میخکوبی
 7. سازه نگهبان آنکراژ یا دوخت به پشت
 8. سازه نگهبان دیواربرلنی

آیین نامه های طراحی سازه نگهبان

راهنماها و آیین نامه های مورد استفاده در طراحی سازه نگهبان به شرح ذیل می باشند.

– Ground Anchors and Anchored Systems, FHWA, GEC No.4, 1999-

– Soil Nail Walls, FHWA, GEC No.7, 2003-

– مبحث ششم مقررات  ملی ساختمان، استاندارد بارگذاری، سال 1392

– مبحث دهم مقررات ملی ساختمان، آیین نامه طراحی سازه های فولادی، سال 1390

– مبحث نهم مقررات ملی ساختمان، آیین نامه طراحی سازه های بتنی، سال 1390

– بتن پاشیده، کمیته ملی سدهای بزرگ ایران، نشریه شماره 21

شرح خدمات شرکت سورنا ژئو پی:

 1. انجام مطالعات ژئوتکنیک
 2. مشاوره و طراحی انواع سازه نگهبان و پایدارسازی گود
 3. تامین مصالح و اجرای انواع سازه نگهبان و پایدار سازی گود
 4. تامین ماشین آلات و خاکبرداری