عنوان پروژهگودبرداری و پایدارسازی گود مجتمع مسکونی پاسداران
سال اجرامرداد ماه 1398
مکانتهران، پاسداران
شرح خدمات انجام شدهشرح خدمات انجام شده: مشاوره، طراحی، اجرای سازه نگهبان خرپا در ضلع شرقی و سیستم پایدار سازی نیلینگ در بقیه اضلاع