اجرا سازه (اسکلت) بتنی ساختمان مسکونی کریمی با سقف وافل دو طرفه

آببندی تونل تاسیساتی کارخانه شرکت الکتروپیک با ژئوممبران

اجرا سازه (اسکلت) بتنی ساختمان مسکونی اقدسیه با سقف وافل دو طرفه

اجرا سازه (اسکلت) بتنی ویلا مسکونی در شهرک خانه پرندک

تامین مصالح، ایزولاسیون بام و اجرای بام سبز پروژه شهید لواسانی

زهکشی و آببندی دیواره گود ساختمانی دربندسر با عایق ژئوسنتتیک