آببندی پس از ساخت (فشار مثبت) آبنما و حوضچه پروژه گرمدره

زهکشی و آببندی گود و اجرای سازه بتنی مجتمع مسکونی شهید لواسانی

مشاوره، طراحی طرح اختلاط و اجرا بتن آببند موج گیر رودخانه کن

آببندی پس از ساخت مخزن و استخر بتنی پروژه ویلا آبسرد

طراحی، مشاوره، تهیه مصالح و اجرا سیستم زهکشی گود ساختمانی جردن

ادامه عملیات زهکشی دیواره گود ساختمانی ساعی با محصولات ژئوسنتتیک