آببندی پس از ساخت (فشار مثبت) آبنما و حوضچه پروژه گرمدره

آببندی پس از ساخت مخزن و استخر بتنی پروژه ویلا آبسرد

آببندی پس از ساخت (فشار منفی) چاله آسانسور مجتمع مسکونی الهیه

آببندی پس از ساخت (فشار منفی) چاله آسانسور مجتمع مسکونی جلفا

آببندی فشار مثبت آبنما و دیواره آب‎ریز برج اداری تجاری آناهید

آببندی پس از ساخت (فشار منفی) چاله آسانسور مجتمع مسکونی کیارنگ (قیطریه)

آببندی پس از ساخت (فشار منفی) چاله آسانسور مجتمع اداری قیطریه