زهکشی، آببندی گود و اجرا اسکلت بتنی پروژه پاسداران

اجرا سازه (اسکلت) بتنی ساختمان مسکونی کریمی با سقف وافل دو طرفه

اجرا سازه (اسکلت) بتنی ساختمان مسکونی اقدسیه با سقف وافل دو طرفه

اجرا سازه (اسکلت) بتنی ویلا مسکونی در شهرک خانه پرندک

زهکشی و آببندی گود و اجرای سازه بتنی مجتمع مسکونی شهید لواسانی

اجرای اسکلت بتنی و آببندی استخر و جکوزی مجتمع مسکونی الهیه