طراحی، مشاوره، تهیه مصالح و اجرا سیستم زهکشی گود ساختمانی جردن

ادامه عملیات زهکشی دیواره گود ساختمانی ساعی با محصولات ژئوسنتتیک

تامین مصالح و ایزولاسیون و آببندی استخر ذخیره آب کشاورزی با ورق ژئوممبران HDPE

طراحی، مشاوره و نظارت بر اجرا سیستم زهکش گود ساختمانی قیطریه

طراحی، مشاوره، تهیه مصالح و اجرا سیستم زهکشی و آببندی گود ساختمانی گیلاوند

طراحی، مشاوره، تهیه مصالح و اجرا سیستم زهکش سطحی زیر فونداسیون و دیواره گود ساختمانی ساعی

آببندی و ایزولاسیون گود ساختمانی واقع در پارک علم و فناوری پردیس با استفاده از ژئوممبران PVC

طراحی و اجرا سیستم زهکش عمیق پیرامونی پروژه برج اداری تجاری آناهید

اجرای اسکلت بتنی و آببندی استخر و جکوزی مجتمع مسکونی الهیه